Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Background
  • Light
  • Dark
  • System default

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Nhật Online N3 (Tất Cả 10 Bài Học) Tải Miễn Phí [Mã - 8732 V]

gioi-thieu-khoa-hoc-tieng-nhat-online-n3-ma-8732v


Giới thiệu khóa học

“Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học cấp độ N3” là tài liệu học tiếng Nhật Trung cấp phù hợp với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N3 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, trong hội thoại thực tế đều có ứng dụng các kiến thức của N3, nên ngoài việc giúp ích cho sự chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ, nó còn giúp nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Nhật. Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Việt nên những người nước ngoài học tiếng Nhật  đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được, ở trên các Hán tự đều kèm theo Furigana.

Đây là tài liệu rất có ích cho việc học tập tiếng Nhật, lấy được bằng của kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3, cũng như việc nắm vững tiếng nhật kinh doanh.

Tài liệu của khóa học này có thể được sử dụng cho những người đã học tiếng Nhật cấp độ N4, những người học tiếng Nhật nói chung, những người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh trình độ trung cấp và cả những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Nắm vững Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu tương đương với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

✓ Có thể hiểu được hầu hết nội dung hội thoại hàng ngày có cấp độ gần với tốc độ tự nhiên.

✓ Có thể đọc được các đoạn văn có độ khó khá cao về các đề tài trong cuộc sống hàng ngày, các đề mục của các bài báo…

✓ Có thể hiểu và nói được các đoạn hội thoại cấp độ trung cấp tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày.

✓ Hiểu và nói được tiếng Nhật kinh doạnh cấp độ Trung cấp.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Những người học có thể hiểu được tiếng Việt và ko có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật.

✓ Người học tiếng Nhật đã học qua tiếng Nhật sơ cấp và tiếng Nhật cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ

✓ Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3

✓ Người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh cấp độ Trung cấp.

✓ Người học muốn lĩnh hội năng lực giao tiếp tiếng Nhật

✓ Những sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật của cac trường đại học hoặc trường tiếng.

✓ Du học sinh đến Nhật

✓ Nhân viên của các công ty Nhật cần đào tạo tiếng Nhật

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét